Klassespil

Klassespil

Dette er spillet, du selv skaber med dine elever. Vi stiller en fagligt fokuserende og sjov spildynamik til rådighed. Du definerer stof og vinkler på grundlag af et materiale, der skal repeteres..

Læs mere

Eksempelvis

Et eksempel

Et eksempel er dette spil, bygget over et forløb i dansk om Søren Kierkegaards roman Gjentagelsen. Egentlig kunne det lige så godt være Ole Lund Kirkegaard – eller algebra, neurotransmittere, engelske idiomer – you name it.

Læs mere

Strategien

Bagtankerne

Det skal være sjovt at spille, men vi spiller ikke for sjov! Den didaktiske strategi bag spillet er at trække eleverne igennem deres undervisningsmateriale flere gange og på mange forskellige måder.

Læs mere


Klassespil

Dette er spillet, du selv skaber med dine elever. Vi stiller en fagligt fokuserende og sjov spildynamik til rådighed. Du definerer stof og vinkler. Eleverne formulerer spørgsmål og svar på basis af et materiale, der skal repeteres. Bagefter printes spilleplade mv. ud, og I er klar til start.

I løbet af spillet trækker eleverne hinanden igennem de trykte kilder og onlinekilder på kryds og tværs. Svarene skal findes, skrives op og kontrolleres. Det kræver tempo og giver motion til både krop og hjerne.

Læs om forberedelsen i Lærervejledning og spillereglerne i Elevintro.


Et eksempel

Et eksempel er dette spil, bygget over et forløb i dansk om Søren Kierkegaards roman Gjentagelsen. Egentlig kunne det lige så godt være Ole Lund Kirkegaard – eller algebra, neurotransmittere, engelske idiomer - you name it. Repetitionsspillet kan bruges i alle boglige fag fra 3g og nedefter. Repetitionsmaterialet kan - som her - bygge på et enkelt forløb, men også sammenfatte en række forløb eller emner.

Den, der opretter spillet, skal give det et navn og evt. uploade et billede, der vises midt i spillepladen (som her en tegning af Søren Kierkegaard).

Ud over selve bogteksten, består dette repetitionsmateriale af bogens efterord, noter og en generel tekst om Kierkegaard fra elevernes grundbog. Det kunne være et hvilket som helst materiale på skrift, som eleverne kan søge i. Alt efter fag og klasse kan det dreje sig om 25 sider eller flere hundrede.

På grundlag af repetitionsmaterialet fastsættes seks kategorier af spørgsmål, som eleverne skal finde på spørgsmål inden for - (og bagefter svare på.) Kategorierne skal helst være så forskellige, at eleverne bliver nødt til at se stoffet fra flere vinkler. I eksemplet er der f.eks. en kategori, der drejer sig om Kierkegaards særlige begreber, én der drejer sig om hans kærlighed til Regine Olsen, som centrale ideer i Gjentagelsen bygger på, mens kategorien om Constatin Constantius skal rumme spørgsmål om forfatterens måde at bruge pseudonymer.


Bagtankerne

Det skal være sjovt at spille, men vi spiller ikke for sjov! Den didaktiske strategi bag spillet er at trække eleverne igennem deres undervisningsmateriale flere gange og på mange forskellige måder. De er nødt til at søge fokuseret i materialet, både når de formulerer spørgsmål, og når de svarer på dem. Derefter gengiver de svaret ved at skrive det op på tavlen. Derved gøres det synligt og kan samtidig efterkontrolleres. Det er altså nødvendigt for eleverne både at se, høre, skrive, bevæge sig og samle opmærksomheden.

Eleverne er hele tiden på. De skiftes til at indtage veldefinerede positioner i et fast mønster, der ligger tæt op ad, hvad de kender fra andre spil - de skal ikke bruge mange kræfter på at lære selve spillet. Principperne minder om Corporative Learning, hvor alle deltagere er engageret samtidigt (sommetider betegnet som det "flerstemmige klasserum").


Repetitionsspillet logo

Repetitionsspillet er udviklet af Dansk Kommunikation & Jens Christian von Holck · Kontakt